Anmälan om en farlig/bristfällig produkt

Med denna blankett kan du göra en anmälan till Tukes om en produkt som är farlig, har säkerhetsbrister eller är misstänkt i fråga om ädelmetallhalten samt om eventuella farliga situationer eller olyckstillbud som produkten orsakat.


Vi behöver så detaljerad information som möjligt om produkten och den farliga situation den orsakat. Den tilläggsinformation som efterfrågas nedan kan du försöka hitta på elapparatens märkplåt. Märkplåten sitter oftast på apparatens undersida eller baksida. Vissa apparater, t.ex. kylskåp och frysar, kan ha märkplåten på insidan.

 
(Totalstorleken av filer får vara högst 4,88MB)


  
Vilken produkt rör det sig om? (t.ex. trätåg, strykjärn, fyrverkeripjäs)
  
Produktens handelsnamn?
  
Produktens modellbeteckning och tillverkningsår? (t.ex. VVT 34-789, 2009)
  
Produktens tillverkare och/eller importör?
  
Övriga uppgifter som är väsentliga för att specificera produkten? Är produkten t.ex. CE-märkt?
  
Inköpsställe och tid?
  
Kontaktinformation till inköpsstället (adress, telefonnr):
  
Beskrivning av bristen i produkten eller den eventuella farliga situation som produkten orsakat:
  
Bedömning av skadans art eller den eventuella hälsorisken samt uppgifter om den skadade (bl.a. ålder, kön):
  
Kontaktinformation: (frivillig, för eventuell senare kontakt) 
  
Avsändarens namn:
  
Adress:
  
Postnummer och postort:
  
Telefon:
  
E-postadress:
  
  
 Handlingar som sänts till myndigheten är offentliga om de inte innehåller affärshemligheter eller uppgifter som omfattas av integritetsskyddet. Lägg med din kontaktinformation för att vi ska kunna be om eventuell ytterligare information.