Anmälan om en farlig tjänst

Du kan till Tukes skicka en anmälan om en tjänst som visat sig vara farlig eller potentiellt är det.

 

Fyll i blanketten med omsorg! Vi behöver så exakta uppgifter som möjligt om varan resp. tjänsten och om den farliga situation som uppstått. Utan kompletta uppgifter är det inte säkert att vi kan utreda saken.

 

 

 
(Totalstorleken av filer får vara högst 4,88MB)


  
Den erbjudna servicen:
  
Inköpsställe, företagets namn:
  
Gatuadress:
  
Postnummer occh adressort:
  
Telefonnummer:
  
E-post adress:
  
Webbsidor:
  
Vad har hänt:
  
Var skedde det:
  
När skedde det? Årstid, tid på dygnet:
  
Skadans slag, dess hälsoverkningar:
  
Uppgift om den skadade, bl.a. kön, ålder:
  
På vilket sätt är tjänsten bristfällig:
  
Vilka risker anser Du vara förknippade med tjänsten:
  
Avsändarens namn:
  
Gatuadress:
  
Postnummer och adressort:
  
Telefonnummer:
  
E-post adress: