Ilmoitus vaarallisesta/puutteellisesta tuotteesta

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaarallisesta, turvallisuudeltaan puutteellisesta tai vaatimustenvastaisesta tuotteesta sekä tuotteen aiheuttamasta mahdollisesta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta. Huom! Puutteellisesti CE-merkitystä rakennustuotteesta ilmoitat täällä.


Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot tuotteesta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Sähkölaitteissa olevasta arvokilvestä voit etsiä alla kysyttyjä lisätietoja. Arvokilpi on useimmiten laitteen pohjassa tai takana. Joissakin laitteissa, esim. jääkaapeissa ja pakastimissa arvokilpi voi olla laitteen sisällä.

 
(Tiedostojen yhteiskoko saa olla maksimissaan 4,88MB)


  
Mikä tuote on kyseessä? (esim. puujuna, silitysrauta, ilotulite)
  
Tuotteen kauppanimi?
  
Tuotteen mallimerkintä ja valmistusvuosi? (esim. VVT 34-789, 2009)
  
Tuotteen valmistaja ja/tai maahantuoja?
  
Muita tuotteen yksilöinnin kannalta oleellisia tietoja? Onko tuote esim. CE-merkitty?
  
Tuotteen ostopaikka ja ajankohta?
  
Ostopaikan yhteystiedot? (osoite, puhnro)
  
Kuvaus tuotteen puutteesta tai tuotteen mahdollisesti aiheuttamasta vaaratilanteesta:
  
Arvio vahingon laadusta tai mahdollisesta terveyshaitasta sekä tiedot vahingoittuneesta (ikä, sukupuoli jne.)
  
Yhteystiedot: (vapaaehtoinen, mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten) 
  
Lähettäjän nimi:
  
Osoite:
  
Postinumero ja postitoimipaikka:
  
Puhelinnro:
  
Sähköpostiosoite:
  
  
 Viranomaiselle lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, jos ne eivät sisällä mitään liikesalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Liitäthän mukaan yhteystietosi mahdollisten lisätietojen saamiseksi.
  
 
  
Päivitetty 25.5.2015