Ilmoitus vaarallisesta palvelusta

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen palvelusta, josta voi aiheutua vaara- tai läheltä piti -tilanteita.


Täytä lomake huolellisesti! Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot palvelusta ja sen aiheuttamasta mahdollisesta vaaratilanteesta. Ilman niitä emme välttämättä pysty selvittämään asiaa.

 
(Tiedostojen yhteiskoko saa olla maksimissaan 4,88MB)


  
Tarjottu palvelu:
  
Palvelun ostopaikka, yrityksen nimi:
  
Osoite:
  
Postinumero ja postitoimipaikka:
  
Puhelin:
  
Sähköposti:
  
www-sivut:
  
Mitä tapahtui:
  
Missä tapahtui:
  
Milloin tapahtui, vuoden- ja vuorokaudenaika:
  
Vahingon laatu/ terveyshaitta:
  
Tiedot vahingoittuneesta, mm. sukupuoli, ikä:
  
Miten tarjottu palvelu on/oli puutteellinen:
  
Mitä palvelun kanssa voi mielestäsi sattua:
  
Lähettäjän nimi:
  
Osoite:
  
Postinumero ja postitoimipaikka:
  
Puhelin:
  
Sähköpostiosoite: