Konsumenternas rätt vid återlämningen

 

En brist i en produkts säkerhet är alltid också ett fel av det slag som anges i konsumentskyddslagen (KSL, 5 kap. 12 §). Konsumenten har rätt att få felet avhjälpt, i praktiken vanligen så att varan återlämnas och pengarna återbetalas (KSL, 5 kap. 19 §). För vissa produkters del kan faran elimineras genom att produkten modifieras (KSL, 5 kap. 18 §). När det är fråga om en brist i säkerhetsegenskaperna behövs det inte ens kvitto för återlämnandet.

 

En konsument är berättigad att återlämna varan till det ställe där den köpts. Konsumenten har också rätt att få ersättning för sina kostnader i samband med återlämnandet (KSL 5 kap. 20 §). En konsument som återsänder varan per post har rätt att få sina portokostnader ersatta.

 

I situationer där en vara har fel, men om felet inte gäller säkerhetsegenskaperna, förutsätts det i konsumentskyddslagen att konsumenten meddelar säljaren om felet inom skälig tid. I KSL 5 kap. 16 § sägs det dock särskilt att någon reklamationsfrist inte gäller om varan är farlig. Med andra ord får näringsidkaren inte i sitt meddelande om tillbakadragningen kräva att konsumenterna skall återlämna den farliga produkten inom en viss tid.

 

Näringsidkaren får inte heller bestämma om hur konsumenterna skall få tillbaka det betalade priset för den återlämnade produkten. Om det varit möjligt för en kund att köpa varan mot kontant betalning, måste det också vara möjligt att återbäringen sker kontant.

 

Material