Grunder för riskbedömning


Risken bildas av farans allvarlighet och sannolikhet.
 

Risk= Farans allvarlighet x Händelsens sannolikhet
R = F x H (riskprodukt)

 

Olika slag av faror, riktgivande från störst till minst:

 • dödsfall
 • bestående invaliditet
 • skada som man kan återhämta sig från
 • lindrig skada
 • ovilja / upprördhet
 • ekonomisk förlust

 

Farans allvarlighet (hur många som utsätts om något händer) och farans sannolikhet (hur sannolikt det är att något inträffar)
påverkas av antalet personer som utsätts för faran.

 

Tips för riskbedömningen

 • Tänk ut vilka risker som hänför sig till föremålet för bedömningen. Dokumentera riskerna, deras orsaker och följder. Brainstorming är en bra metod vid riskbedömningen.
 • Beakta det sedvanliga sättet att använda varan eller tjänsten men även osedvanlig användning/osedvanligt beteende.
 • Beakta också bl.a. eventuell montering eller nedmontering av varan och att det kan finnas användare som är yngre än vad som avsetts.
 • Många tjänster är förknippade med flera risker som förekommer samtidigt. Bedöm deras samverkan och förutse värsta möjliga situation.
 • Planera hur kvalitetssäkringen vid produktionen ska genomföras. Dokumentera tillvägagångssätten.
 • Se till att eventuella felaktiga produktpartier vid behov kan spåras upp. Ett sätt är att använda särskilda produktionspartikoder 
 • Testa varan innan den släpps ut till försäljning. För många varugrupper finns det standarder där minimisäkerhetsnivån har fastställts.

 

Material