Reflekterande produkter och marknadsföring av dem

I ytterkläder används allt mer reflekterande material. Till exempel mössor och jackor har marknadsförts så att konsumenten kan få den uppfattningen att klädesplaggets reflekterande material ersätter en ändamålsenlig reflex eller reflexväst, bl.a.:

  • "reflekterande tryck på jackan som ökar säkerheten i mörker"
  • "ett reflexband har sytts på ytterkläderna, vilket ökar synligheten"
  • "det reflekterande mönstret fungerar som en reflex i mörker"
  • "reflexmössa".

 

Reflekterande produkter som inte är personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning har planerats och producerats för att användas eller bäras av en person för att skydda för en eller flera risker beträffande personens hälsa eller säkerhet. Personlig skyddsutrustning som finns på marknaden ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Personlig skyddsutrustning ska åtminstone vara CE-märkt och försedd med namnet på och adressen till tillverkaren eller av tillverkaren befullmäktigad representant som har ett verksamhetsställe inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bruksanvisningarna för skyddsutrustningen ska finnas på finska och svenska. Annan än skyddsutrustning som skyddar för mindre faror ska typgranskas av ett anmält organ.

 

Kläder som avsetts för privat bruk, såsom huvudbonader, säsongkläder och skor med reflekterande eller fluorescerande delar som prydnad, anses inte utgöra personlig skyddsutrustning. Inte heller hantverksprodukter som avsetts för prydnadsbruk och som inte påstås skydda eller öka personens synlighet i mörker, anses vara personlig skyddsutrustning.

 

Marknadsföring av reflekterande produkter

Kläder och utrustning vars syfte är att med sin synlighet visa användarens närvaro, såsom reflexvästar och fotgängarreflex, är personlig skyddsutrustning.

 

Om produkten säljs som reflekterande klädesplagg eller utrustning, marknadsförs för att användas som personlig skyddsutrustning eller om produktuppgifterna kan ge den uppfattningen att produkten kan användas som reflex, bör den uppfylla kraven på personlig skyddsutrustning.  Marknadsföringsmaterial får inte ge motstridiga uppgifter om produktens användningssyfte.

 

Om reflekterande produkter som inte uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning får man inte ge en felaktig bild till konsumenten att det är fråga om personlig skyddsutrustning. Ett klädesplagg som försetts med reflekterande material kan öka personens synlighet, men när en fotgängare rör sig i trafiken under den mörka tiden ska han eller hon dessutom använda en ändamålsenlig CE-märkt reflex eller en reflexväst som uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning.

 

För att det inte ska uppstå en felaktig uppfattning att produkten är avsedd som personlig skyddsutrustning, ska man i produktbeskrivningar för kläder som marknadsförs till konsumenter med reflekterande delar som prydnad inte göra påståenden som hänvisar till skyddande egenskaper, såsom: ”produktens reflekterande mönster fungerar som reflex”, ”produkten gör att personen syns bättre” eller ”säkerhet i mörkret” eller på annat sätt antyda att produkten kan vara lämplig som personlig skyddsutrustning.

 

Om man meddelar i marknadsföringen att det reflekterande materialet som använts i ett klädesplagg är testat av någon testanläggning, kan man få den uppfattningen om produkten att den ökar personens synlighet i mörker. Då ska man i produktuppgifterna tydligt meddela att produkten inte utgör personlig skyddsutrustning och att konsumenten dessutom ska använda ändamålsenlig reflex eller reflexväst.

 

Tilläggsuppgifter om kraven på personlig skyddsutrustning finns här.