Vattenboll (water-walking ball)

Att tillhandahålla aktiviteter med vattenboll (water-walking ball) är en konsumenttjänst som faller under konsumentsäkerhetslagens (920/2011) tillämpningsområde. Enligt lagen måste verksamhetsutövaren försäkra sig om att tjänsten är säker. I aktiviteterna med vattenboll (water-walking ball) stängs kunden in i en stor lufttät boll som sätts i vattnet antingen i en bassäng eller vid stranden. I bollen kan man gå, krypa eller rulla framåt.

 

 Water walking ball

Bild: CPSC, USA.

 

Det är svårt eller nästan omöjligt att försäkra sig om konsumentens säkerhet i vattenbollsaktiviteterna – framför allt när det gäller barn. De största riskerna har att göra med att syret tar slut efter en viss tid i den lufttäta bollen och bollen inte kan öppnas från insidan av den som är inne i bollen. En för liten mängd syre kan leda till medvetslöshet och slutligen till dödsfall om man inte kan ta sig ut i tid. Därtill föreligger drunkningsrisk om bollen går sönder och fylls med vatten under användningen. Även risk för andra skador föreligger, t.ex. benbrott om bollen stöter mot något hårt eller vasst eller faller ur bassängen. Det är också svårt att styra bollen åt ett visst håll eller hålla den på stället.


Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen av den amerikanska myndigheten för konsumentsäkerhet, Consumer Product Safety Commission.