Simhallar och badinrättningar

Anvisningarna tillämpas för att inom ramen för produktsäkerhetslagen definiera säkerheten i simbassänger och anslutande utrymmen i simhallar, friluftsbad, vattenparker, hotell, rekreations-, rehabiliterings- och massageinrättningar, servicehus, fartyg och andra motsvarande inrättningar. Nedan används begreppet simhall för tillämpningsområdet.

 

 

Annanstans på nätet