Shoppingvagnstjänster

Shoppingvagnstjänster får inte medföra fara för konsumenten (konsumentsäkerhetslag 920/2011). Med tanke på säkerheten är de viktiga faktorerna bl.a. att:

  • antalet anställda står i rätt förhållande till arbetsmängden och arbetsmetoderna
  • transportmetoderna är säkra
  • personalen har fått tillräcklig skriftlig information
  • personalen är utbildad för sitt arbete och även i säkerhetsfrågor
  • kunderna informeras om vilka säkerhetsåtgärder som behövs och deras efterlevnad följs.

Personalen skall behärska de vagnar som transporteras i alla skeden av vagnsservicen. De anställda skall också vid behov omedelbart kunna använda olika slag av nödstopp m.fl. säkerhetsanordningar. När shoppingvagnar transporteras eller vid andra aktiviteter, skall konsumentens säkerhet gå före den ekonomiska vinsten.