Programtjänster

Programtjänster är program-, äventyrs-, upplevelse-, natur- och motionstjänster som anordnas i olika verksamhetsmiljöer, till exempel inomhus och utomhus, i tätorter, i terrängen, i luften, på vatten och på vägar. Programtjänster erbjuds även i samband med andra tjänster, till exempel i nöjesparker eller vid publikevenemang. För programtjänster är det typiskt att kunden deltar i den verksamhet som genomförs.

 

Programtjänsterna är förknippade med betydande risker, eftersom man i allmänhet vill erbjuda deltagarna upplevelser och situationer som de inte har varit med om tidigare och som också omfattar överraskningsfaktorer. Det är viktigt att verksamhetsutövaren på förhand har tänkt på alla risksituationer och så väl som möjligt förutsett beteendet hos mycket olika deltagargrupper. Riskerna påverkas på ett betydande sätt av just deltagargruppen (t.ex. barn, äldre personer, rörelsehindrade) och miljöfaktorer (terräng- och väderförhållanden).

 

Tukes-anvisning 2/2015 Främjande av säkerheten i programtjänster (på finska)