Längdåkning

Enligt lagen om konsumentsäkerhet (920/2011) ansvarar näringsidkaren eller annan motsvarande tjänsteleverantör för att konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom för konsumenter eller personer som kan jämställas med konsumenter eller andra som berörs av tjänsten. Annan motsvarande tjänsteleverantör kan vara kommun, församling eller allmännyttig förening. Lagen gäller bl.a. längdåkningsspår som anlagts och upprätthålls av kommun, skidförening, spårförening, skidcentrum, hotell eller motsvarande part. 


Säkerheten i skidspår omfattar planering, anläggning och underhåll av spåren, vägvisning, varningar och information för skidåkarna samt anvisningar för agerande i nödsituationer.