Bygungor

 

En traditionell bygunga är en gunga med i allmänhet styva stolpar av trä och ett gungflak fäst vid dem. En bygunga är en tjänst vars överlåtande åt konsumenterna omfattas av tillämpningsområdet för lagen om konsumentsäkerhet (920/2011), oberoende av huruvida för tjänsten uppbärs betalning av användarna. En bygunga får inte medföra fara för konsumenternas säkerhet.


Riskfaktorer hos bygungor

Oberoende av gungans storlek kan gungflakets rörelseenergi bli särdeles stor, eftersom flaket har stor massa och flera personer kan befinna sig i gungan på samma gång. Eftersom det är fråga om en tjänst som är särskilt omtyckt bland barn, har gungans placering betydelse för riskens storlek (i närheten finns daghem, skolor m.fl. för barn avsedda inrättningar eller det är fråga om ett område där barn annars rör sig i stort antal).Till bygungor anknyter bl.a. risker av följande slag:

Det finns risk för att slås mot gungflaket när

- en person (särskilt ett barn) springer genom det svängande gungflakets rörelsebana
- en person faller av gungan
- en person som står på marken ger fart åt gungan.Risker då man faller av gungan

- underlaget är av icke-stötdämpande material (grus och betong) eller materialet är för tunt eller där finns stenar, stubbar, vassa hörn osv.
-  personen gungar stående
- gungan saknar stödpunkter (de vertikala stolparna är för tjocka för att man skall kunna hålla fast i dem med handen)