Anvisningar för konsumentsäkerhetsövervakning

Anvisningar för konsumentsäkerhetsövervakning

 

Utöver de kontrollinstruktioner har uppdaterats, och följande anvisningar ska finnas på sidan Tukes-anvisningar inom kort:

  • Anvisningar främjande av säkerheten i skidpister
  • Anvisningar för främjande av säkerheten inom karting
  • Anvisningar för främjande av säkerheten hos programtjänster
  • Anvisningar för främjande av ridtjänsters säkerhet
  • Anvisningar för främjande av säkerheten i simhallar och badinrättningar