Tryckbärande anordningar inom industrin

bild

Med tryckbärande anordningar inom industrin avses tryckbärande anordningar och aggregat som levereras för användning inom industrin och av företag. Exempel på sådana är ång- och vattenpannor, autoklaver, kylanläggningars trycksystem, tryckbärande rörsystem på en anläggnings område, tryckbehållare osv. Även säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör såsom ventiler räknas som tryckbärande anordningar. De mest krävande tryckbärande anordningarna skall registreras.

 

Annanstans på nätet