Tryckbärande anordningar för konsumenter

Typiska tryckbärande anordningar för konsumenter är tryckluftskompressorer och andningsapparater för sportdykning.

Tryckbärande anordningar för konsumenter behöver inte genomgå periodisk besiktning, och ägaren ansvarar för underhållet.

 

Annanstans på nätet