• Textstorlek aaa

Användning av tara vid försäljning av lösviktsvara

För att mätningarna vid handel ska vara pålitliga krävs förutom en tillförlitlig våg att vågen används rätt. När en produkt som har prissatts per kilo vägs för bestämmande av priset, får förpackningens vikt inte ingå i produktens vikt. Kilopriset anger produktens pris per viktenhet. Om vikten på produktens förpackningsmaterial inte har avräknats från vägningsresultatet enligt vilket priset räknas, betalar kunden också för förpackningen enligt produktens pris per kilo. Detta snedvrider produkters priser och deras jämförbarhet. Felet som uppstår i mätresultatet när skyldigheten att använda taran inte fullföljs är mycket större än det största tillåtna felet i vågen.

 

Köpmannen kan om hen så vill sätta ett separat pris på förpackningsmaterialet men kan inte ta ut priset för produkten enligt bruttovikt.

 

Väga lösviktsvara vid betjäningsdisk

 

Vid betjäningsdisk ska vikten på förpackningsmaterialet alltid avräknas från produktens vikt. Priset på produkten bestäms enligt vikt och förpackningsmaterialet utgör inte någon del av produkten. Till exempel vid vägning av kallskuret och charkuterier ska vikten på pappersarken som vägs med produkten avräknas från mätresultatet innan priset bestäms. Av hygieniska skäl kan som vikt på pappersarken användas en genomsnittlig vikt om pappersarken alltid är av ungefär samma storlek. Om produkten förpackas i en ask, ska askens vikt avräknas från produktens vikt innan priset bestäms. Finns det askar i olika storlekar, ska för varje storlek användas sin egen taravikt. Tareringen kan ske vid betjäningsdisken antingen genom att ställa in taran i förväg eller genom att använda taran när produkten vägs.

 

 

Självbetjäningsförsäljning

 

Vid självbetjäningsförsäljning vägs produkten av kunden själv. Självbetjäningsförsäljningen av lösviktsvara är vanligt t.ex. i frukt- och grönsaksavdelningarna på stormarknader eller vid försäljning av färdiga sallader och godis.

 

Det grundläggande kravet på angivande och bestämning av priset enligt nettovikten är detsamma som vid försäljning över betjäningsdisk: vikten på förpackningsmaterialet ska avräknas innan produktens pris bestäms enligt vikt.

 

Vid självbetjäning ska vikten på förpackningsmaterialet avräknas från produktens vikt genom att använda en på förhand inställd tara. Som vikt på taran används den genomsnittliga vikten på förpackningsmaterialet, t.ex. en påse eller en ask. Om produkten kan förpackas i en ask eller en påse i olika storlekar, ska för varje storlek sättas in sin egen tara eller som taravikt användas taravikten på den tyngsta förpackningen. Askens lock ska ingå i taravikten.

 

 

Ställa in taran i vågen

 

I ett flertal vågar är det möjligt att lagra taravikten separat för varje produkt. Anvisningarna om hur taran ställs in finns i bruksanvisningarna.

 

Taravikten kan bestämmas genom att ta minst 10 st. förpackningsföremål i samma storlek som ska användas vid tarering och väga dem. Vägningsresultatet divideras sedan med antalet förpackningsföremål. Beroende på vågens egenskaper kan taravikten ställas in antingen genom vägning eller genom att mata in taravikten separat för varje produkt.