Restaurangernas mätning av alkoholdrycker

Mätinstrument för utskänkning

Alkoholdrycker ska mätas upp med mätinstrument som verifierats enligt lagen om mätinstrument.

 

Volymmått

Volymmåtten (överhällningsmått, s.k. spritmått, t.ex. 12 cl, 8 cl, 4 cl, 2 cl, 1,5 cl eller 1 cl) ska kontrolleras/verifieras före ibruktagandet. Det behövs ingen ny kontroll om verifieringsstämpeln kan avläsas och måttet är oskadat.

 

Finlands nationella kontrollmärke för alkoholmått består traditionellt av ett kronmärke, de två sista siffrorna i verifieringsåret (06) och verifierarens nummer (xx).

 

Finlands nationella kontrollmärke för alkoholmått.

Bild 1. Finlands nationella kontrollmärke för alkoholmått.

 

Dessutom förekommer alkoholmått som godkänts enligt mätinstrumentdirektivet (MID) och försetts med tillhörande märkning enligt MID. Märkningen anger överensstämmelse med kraven och består av en CE-märkning, metrologisk tilläggsmärkning (M) och de två sista siffrorna i märkningsåret (t.ex. 07) samt det anmälda organets ID (t.ex. 0000) (bild 2).

 

Märke som anger överensstämmelse med MID-kraven.

Bild 2.  Märke som anger överensstämmelse med MID-kraven.

 

Alkoholdrycksmätare

Alkoholdrycksmätare (för sprit, vin, öl, cider och long drink) ska kontrolleras/verifieras vart tredje år och alltid då förseglingen har brutits eller mätarens noggrannhet betvivlas.

 

Streckmått för utskänkning

Godkända volymmått med streckmärkning för utskänkning (streckmått/standardglas) är ett alternativ till överhällnings- eller spritmått och alkoholdrycksmätare.

 

Godkännande enligt mätinstrumentdirektivet (MID) av streckmått för utskänkning kan gälla alla portionsstorlekar och alla typer av alkoholdrycker.

 

När godkända streckmått för utskänkning används ska drycken alltid fyllas på upp till strecket.

 

Verifiering av mätinstrument för utskänkning

Kontrollerna av mätinstrument som används vid utskänkning framgår av följande tabell.

 

Tabell 1: Krav gällande mätinstrument som används vid utskänkning

 

FÖRE IBRUKTAGANDE

EFTER IBRUKTAGANDE

 

Typkontroll och verifiering av mätinstrument enligt nationella bestämmelser

MID-krav på mätinstrument

 

Mätinstrument

Typkontroll

Verifiering före ibruktagande

Försäkran om överensstämmelse med kraven

Verifiering under användningstiden

Flaskmynningsmätare

x

1

x

Öl-/cidermätare

x

x

1

x

Alkoholdrycksmätare

x

x

1

x

Överhällningsmått (sprit- och vinmått)

x

Glas med streckmått

x2

x

Dessa mätinstrument omfattas inte av MID, så nationella krav på typgodkännande och första verifiering gäller fortfarande.

2 Öl- och ciderglas med ett gällande nationellt godkännande för utskänkning får tas i bruk fram till 2016. Därefter får endast glas med streckmått som överensstämmer med MID tas i bruk.

 

Periodisk verifiering

Märket för finsk periodisk verifiering av mätinstrument är en fastsatt etikett som anger tidpunkten för verifiering (f.d. justering).

 

Märke som anger att verifiering skett. Här har den utförts i januari 2012.

 

Bild 3. Märke som anger att verifiering skett. Här har den utförts i januari 2012.

 

   Finskt sigill.

 Bild 4. Finskt sigill.

 

Under användningstiden får officiell verifiering och fastsättning av tillhörande märken endast utföras av godkända besiktningsorgan. Om t.ex. ett bryggeri tar bort eller bryter förseglingen annulleras verifieringen. 

 

Övervakning av mätinstrument för utskänkning

Tukes och regionförvaltningsverkets alkoholinspektörer övervakar att lagliga mätinstrument används vid utskänkning.