Lastningssystem för vätskor

 

Vid justering av ibrukvarande lastningssystem tillämpas ett förfarande enligt tabellen. Förfarandet påverkas av tidpunkten för systemets ibruktagning och förfarandena som har använts vid påvisande av överensstämmelse med kraven för mätaren i systemet.

 

Nationella VJ-godkännanden och första justering avsåg endast mätorganet, dvs. mätaren och visningsanordningen. Kraven i MID avser hela mätsystemet. Mätsystemet är den del av lastningssystemet med vilken mätningen genomförs och med vilken man producerar mätinformationen som faktureringen baseras på och sparar det erhållna resultatet för senare bruk. I mätsystemet ingår olika apparater och programvaror. Dessutom ska systemet på ett hållbart sätt spara mätresultatet och information relaterad till specificering av mäthändelsen för den ifrågavarande affären.

 

Påvisande av mätarens överensstämmelse med kraven

Mätsystemet installerat

Krav som tillämpas på mätsystemet: MID eller gammalt nationellt VJ-godkännande

VJ.A.XX.YY

Före 30.10.2006

Nationellt

MID

Före 30.10.2006

Nationellt

VJ.A.XX.YY

Efter 30.10.2006

MID

MID

Efter 30.10.2006

MID

 

En mätare som uppfyller kraven i MID kan anslutas till ett mätsystem som har tagits i bruk före 30.10.2006 enligt de ovan angivna principerna.

 

En nationellt godkänd mätare kan på motsvarande sätt anslutas till ett system som uppfyller kraven i MID, om godkännandet fortfarande är giltigt vid tidpunkten för installationen.

 

Annanstans på webben