Justering av ibrukvarande system

 

På ibrukvarande mätsystem för flytande bränslen ska justeringar genomföras periodiskt och vid behov. Justeringsintervallen enligt justeringsförordningen är två år. Av Tukes godkända besiktningsorgan som utför justeringar.

 

Ett besiktningsorgan har rätt att från ägaren, importören eller tillverkaren inhämta information som erfordras för periodisk justering. Vid anskaffning av information om mätsystem för flytande bränslen enligt MID kan man ha nytta av den av WELMEC upprätthållna webbplatsen.

 

Annanstans på webben