Internationellt samarbete

Bästa möjliga harmonisering av kraven på mätinstrument eftersträvas globalt eftersom mätinstrument har en stor marknad och handeln som bygger på tillförlitlig mätning ofta är internationell. Sektorns internationella karaktär förutsätter internationellt samarbete av myndigheterna så att nationella aspekter beaktas, t.ex. krav gällande förhållanden under vilka mätinstrument används.

 

Tukes deltar aktivt i WELMEC, det europeiska samarbetsorganet för legal metrologi, och OIML, det globala organet för legal metrologi.

 

Annanstans på nätet