Förpackade produkter

Lagen om mätinstrument ställer också krav på förpackningar som är märkta med produktens innehållsmängd. Kraven gäller uppgifter om innehållsmängd, dess variation i färdigförpackningar och mätinstrument för mätning av innehållsmängd.

Innehållsmängden ska verifieras med mätinstrument som verifierats enligt lagen och mätinstrument.

 

Förpackningens vikt får inte ingå i innehållsmängden. När produkten vägs ska förpackningens vikt antingen dras av från totalvikten eller vågen tareras innan produkten vägs.

 

Måttenheter för produktens innehållsmängd

En förpackad produkts innehållsmängd meddelas i vikt-, volym-, längd- eller ytenheter. En flytande produkts innehållsmängd kan meddelas i vikt- eller volymenheter.

 

Måttenheterna måste vara officiella måttenheter i SI-systemet. I färdigförpackningar får innehållsmängden också uttryckas genom en parallell märkning med inofficiella måttenheter. En sådan märkning får dock inte ha större fontstorlek än den officiella märkningen (beslut om färdigförpackningar 179/2000, 5 §).

 

E-märkning av färdigförpackningar

Enligt lagen om mätinstrument avses med färdigförpackning en förpackning med standardinnehåll som har förpackats utan att köparen har varit närvarande. Innehållsmängden kan inte ändras utan att förpackningen öppnas eller annars på ett märkbart sätt ändras. Exempel på färdigförpackningar är burkar med fuktkräm, paket med flingor och flaskor för läskedrycker: de har förpackats av tillverkaren på fabriken och märkts med etiketter som anger ett standardinnehåll.

 

Tillverkaren kan hos besiktningsorganet ansöka om tillstånd för ℮-märkning i anslutning till uppgiften om färdigförpackningens standardinnehåll. Märket anger att färdigförpackningen uppfyller färdigförpackningsdirektivets krav och att besiktningsorganet övervakar tillverkarens förfarande för säkerställande av innehållsmängden.

 

Krav på färdigförpackningar:

 

-       Förpackningens faktiska innehållsmängd ska i genomsnitt inte vara mindre än

        den nominella mängden.

 

-       Proportionen färdigförpackningar med större minusavvikelse än den tillåtna

        minusavvikelsen i tabellen (Tabell 1: ) ska vara tillräckligt liten för att partier av

        färdigförpackningar ska uppfylla kraven för provningarna som avses i bilaga II

        till färdigförpackningsdirektivet.

 

-       Färdigförpackningar med en minusavvikelse som är mer än dubbelt så stor som

        den största tillåtna minusavvikelsen i tabellen TU1 är inte tillåtna.

 

Tabell 1: Största tillåtna minusavvikelse för färdigförpackningar

Nominell innehållsmängd i Qn gram eller milliliter

Tillåten minusavvikelse TU1

i % av Qn

g eller ml

 

5 - 50

50 - 100

100 - 200

200 - 300

300 - 500

500 - 1000

1000 - 5200 

 

 

9

4,5

3

1,5

 

 

4,5

9

15

 

Nominell mängd (nominell vikt eller nominell volym) ska uttryckas i SI-enheter. Färdigförpackningars innehållsmängd får också uttryckas genom parallell märkning med andra måttenheter, men märkningar med inofficiella måttenheter får inte ha större fontstorlek än de officiella.