Vågdirektivet (NAWI) 2009/23/EG (gamla 90/384/EEC)

Det s.k. NAWI-direktivet avser icke-automatiska vågar och ställer krav på vågar som marknadsförs och tas i bruk inom europeiska samarbetsområdet. Direktivet förnyades (kodifierades) år 2009. I detta sammanhang fick det ett nytt referensnummer.

 

Vågdirektivets krav finns i förordning 400/2012.

 

WELMEC har utarbetat flera guider som behandlar tillämpningen av vågdirektivet, och som utgör en hjälp vid tolkning av direktivets krav. WELMEC:s guider ersätter inte på något sätt förordningarna, men som hjälp vid tolkning av förordningarna har de fått EU-kommissionens godkännande.

 

 

Annanstans på nätet