Direktiv

Kraven på tillverkning, utsläppande på marknaden och ibruktagande av mätinstrument är i regel harmoniserade inom EU-området. Kraven på de vanligaste mätinstrumenten anges i EU-direktiv.

 

När direktiven utgår från det nya förfarandet sker en heltäckande harmonisering: direktiven fastställer vilka tekniska krav som de legalt övervakade mätinstrumenten måste uppfylla. Direktiven av det nya slaget måste följas om krav ställs i den nationella lagstiftningen, andra krav får inte ställas.

 

Direktiv där det gamla förfarandet tillämpas kan följas frivilligt: man får ställa andra krav, men inte förhindra att mätinstrument som har fått EG-godkännande släpps ut på marknaden.

 

Åtgärder för periodisk övervakning av mätinstrument omfattas inte av direktiven, även om alla medlemsländer har bestämmelser om detta.

Annanstans på nätet