Behörighetskraven inom kylbranschen

Om sökanden uppfyller behörighetskraven för både ansvarig person och montör är det tillrådligt att ansöka om båda behörighetsintygen samtidigt – även om hen för närvarande inte skulle sköta några uppgifter av ansvarig person.

 

För behörighetsintygen tas ut en avgift på 75 €/ansökan (inkl. båda behörighetsintygen; med två separata ansökningar är avgiften 75 €/behörighetsintyg).

 

Behörighetskraven för ansvarig person 

 

Den ansvariga personen ansvarar för att i verksamheten iakttas miljöskyddskraven och att montörerna uppfyller behörighetskraven. Den ansvariga personen ska också uppfylla kraven på montörens behörighet om hen själv gör montörarbeten.

 

Behörighetskraven för montör