Övervakning

Tukes övervakar efterlevnaden av kompetenskraven inom kylbranschen enligt miljöskyddslagen (527/2014). Författningar som gäller läckkontroller av anläggningar övervakas av NTM-centralerna och kommunens miljöskyddsmyndigheter.

 

Brott mot miljöskyddslagen kan leda till verksamhetsförbud eller böter. Tukes kan också besluta att återkalla behörighetsintyget, om en verksamhetsutövare eller en person inte längre uppfyller behörighetskraven.

 

Verksamhetsutövare som bryter mot behörighetskraven kan anmälas till Tukes t.ex. via e-post till kylmalaite(at)tukes.fi.