• Textstorlek aaa

Upphörande av verksamhet / Byte av ansvarig person


Verksamhetsutövaren ska lämna in en ny anmälan senast inom tre månader efter att den ansvariga personen har bytts ut eller verksamheten i övrigt har förändrats i väsentlig mån. Också upphörande av verksamheten ska anmälas till Tukes (verksamhetsanmälan).