Släckanläggningar (som innehåller F-gaser)

Handläggning av behörighetsintyg och verksamhetsanmälningar tar för tillfället cirka 30 dagar.

 

Statsrådets förordning (766/2016) gäller de släckanläggningsaffärer som utför installations-, underhålls-, service- och reparationsåtgärder på släckanläggningar som innehåller F-gaser samt tillvaratagande av släckämnen. De som utför installations- och servicearbete ska ansöka om ett behörighetsintyg hos Tukes.

 

Innan verksamheten inleds ska verksamhetsutövaren lämna in en verksamhetsanmälan till Tukes.

 

Förutsättningar för att inleda verksamheten:

 

Ansvarig person

  • Den ansvariga personen ska ha ett gällande av Tukes beviljat  behörighetsintyg för den ansvariga personen av ett installationsföretag för automatiska släckanläggningar i enlighet med lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007).

 

Att ansöka om personbehörighet för montör. Montören fogar till ansökan 

  • ett intyg om avlagd behörighetsexamen (hos en av Tukes godkänd anordnare)

 

Beviljande av personbehörighet för montör

 

Till sökanden skickas ett behörighetsintyg och personen införs i behörighetsregistret.

 

Verksamhetsanmälan om släckanläggningsaffär

 

1. Att skicka en verksamhetsanmälan. Verksamhetsutövaren skickar till Tukes en verksamhetsanmälan i vilken finns 

  • uppgifterna om den ansvariga personens behörighet
  • uppgifterna om installations-, service- och underhållspersonal och respektive behörigheter 

2. Godkännande av släckanläggningsaffär

 

Tukes bekräftar anmälan genom att skicka ett intyg och inför uppgifterna om släckanläggningsaffären i registret över verksamhetsutövare.

 

Behörighetsintyget för den ansvariga personen av en släckanläggningsaffär ska förnyas med fem års intervall (kravet enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet).

 

Ändringar och upphörande av verksamhet

Verksamhetsutövaren ska lämna in en ny anmälan senast inom tre månader efter att den ansvariga personen har bytts ut eller verksamheten i övrigt har förändrats i väsentlig mån. Också upphörande av verksamheten ska anmälas till Tukes.