Behörighetskraven inom fordonsbranschen


Ansvarig person

 

  • Den ansvariga personen ansvarar för att miljöskyddskraven uppfylls i verksamheten och att kraven på montörernas behörighet uppfylls.
  • Den ansvariga personen ska också uppfylla kraven på montörens behörighet om hen själv gör montörsarbeten.
  • Om examen inom bilbranschen saknas kan bilaffärens ägare vara den ansvariga personen för luftkonditioneringsanordningar i fordon efter att ha avlagt ett behörighetsprov hos en av Tukes godkänd anordnare.

Behörighetskraven för ansvarig person

 

Montör

 

  • Den som utför installation och service på luftkonditioneringsanordningar i fordon och tillvaratagande av kylmedier i dem.

Behörighetskraven för montör