• Textstorlek aaa

Kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat


Den som utför service på kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat ska ha ett av Tukes beviljat behörighetsintyg.

 

Obs! Av företaget krävs ingen verksamhetsanmälan.Att ansöka om personbehörighet för montör

 

Montören fogar till ansökan

  • ett intyg om utbildning inom kylbranschen (beviljat av examensnämnden eller läroverket)

Behörighetskraven för montör

 

Beviljande av personbehörighet för montör

 

Till sökanden skickas ett behörighetsintyg och personen införs i behörighetsregistret.