Undersökningskrav och riskbedömning

 
Nationella undersökningskrav

Utöver den allmänna riskbedömning som utförs på EU-nivå genomför Tukes en nationell riskbedömning för organismerna i jordmånen. För detta ändamål har en kalkylator för jordmånshalterna utvecklats vid Finlands miljöcentral. Kalkylatorn beaktar de effekter som temperaturen och fuktigheten i den finländska jordmånen har på de verksamma ämnenas sönderfallshastighet och därmed på den eventuella ansamlingen av dessa i jordmånen. Utifrån resultaten från denna kalkylator ska den sökande lämna in en bedömning av riskerna för organismerna i jordmånen tillsammans med ansökan om godkännande av preparatet.