Miljöbegränsningar

  

I jord-, skogs- och trädgårdsbruket används bekämpningsmedel för att motarbeta ogräs, svampsjukdomar och skadedjur. Bekämpningsmedel sprids avsiktligt ut på stora områden i miljön. Dessa medel har utvecklats för att vara giftiga för de organismer som skall bekämpas men i allmänhet är de också skadliga för andra organismer. Miljörisken är en av orsakerna till att myndigheterna förhandsgranskar bekämpningsmedel och endast godkända preparat släpps ut på marknaden. 

Många bekämpningsmedel har kunnat godkännas endast med vissa begränsningar. Sådana begränsningar är exempelvis användningsförbudet på grundvattenområden, skyddszonerna längs vattendragen och begränsningen gällande upprepad användningen i följd på samma åkerskifte. Begränsningarna inkluderas i texten på försäljningsemballaget och de skall ovillkorligen följas. En fullständig förteckning över de texter som skall inkluderas i texten på försäljningsemballaget för bekämpningsmedel finns i Jord- och skogsbruksministeriets förordning (58/07).

Ändringar till miljöbegränsningar

Miljöbegränsningar som har ändrats under 2014-2017 (pdf, på finska; uppdaterad 15.11.2017)