Godkännande av verksamma ämnen

 

De verksamma ämnena som ingår i växtskyddsmedel bedöms och godkänns på Europeiska unionens nivå. De behöriga myndigheterna i EU:s medlemsländer gör en riskbedömning för godkännande av de verksamma ämnena på basis av det informationsmaterial som sökanden tillhandahållit. Beslutet om godkännande av ett verksamt ämne baserar sig på riskbedömningen och på Europeiska livsmedelssäkerhetsverkets (EFSA) sammanfattningsrapport.

 

Besluten om godkännande av de verksamma ämnena  finns i kommissionens databas för aktiva ämnen.