Växtskyddsmedelsregistret

 

Länken till växtskyddsmedelsregistret finns på höger. 

 

Växtskyddsmedelsregistret innehåller den väsentliga informationen om preparat, som i Finland godkänts som växtskyddsmedel.

 

Växtskyddsmedelsregistret finns tills vidare enbart på finska.

 

I registret finns förutom godkänt användningsändamål också bl.a. begränsningar för användningen. I registret finns också de påskrifter som finns på preparatens förpackningar, vilka innehåller bruksanvisningar för preparaten. 

 

Sökanvisningar

 

Alla preparat i registret kan inhämtas som lista i alfabetisk ordning genom att välja 'Suorita haku' (='Gör sökning').

Vid sökning på ett visst preparat skrivs preparatets namn in på raden 'Tarkennettu haku' (= 'Preciserad sökning') > 'Valmisteen nimi' (= 'Preparatets namn') och sen väljs 'Suorita haku' (= 'Gör sökning'). Hela preparatets namn skall skrivas in. Slutet av sökordet kan avbrytas med ett *-tecken (exempelvis Targa Super 5 SC -> Targa* eller Ratio 50 ST -> Ratio*).

En förteckning över preparat, som innehar giltigt godkännande för utvidgat användningsområde (minor use, off-label), erhålls genom att som sökord skriva Minor use. 

 

Preparat kan sökas i registret med bl.a. följande sökkriterier:

  • Verksamt ämne
  • Preparatets registernummer
  • Preparatgrupp (bekämpningsmedel för ogräs, bekämpningsmedel för växtsjukdomar osv.)
  • Miljöbegränsningar [länk till sidan Användningsbegränsningar]:
    • Pohjavesirajoitus (kyllä/ei) (=Grundvattenbegränsning (ja/nej))
    • Vesistörajoitus (kyllä/ei) (=Vattendragsbegränsning (ja/nej))
    • Kertyvät rajoitukset (kyllä/ei) (=Ackumulerande preparat (ja/nej))

 

En förteckning över preparat som avförts ur registret kan också sökas ur registret. Tillgången till noggrannare uppgifter om dessa preparat är dock spärrad.

 

Vid sökning av preparat i registret lönar det sig att beakta att det på marknaden finns kombinationsförpackningar med två godkända preparat. Sådana är exempelvis Ratio SX Combo (Ratio 50 SX + Eagle WG). Namnen på kombinationsförpackningarna finns inte i växtskyddsmedelsregistret men de preparat de innehåller återfinns i registret med sina egna namn.