Växtskyddsmedelsförteckning


'Växtskyddsmedelsförteckning 2017'
(pdf):

Innehåller information om de preparat som fanns i växtskyddsmedelsregistret 1.1.2017. Växtskyddsmedelsförteckningar kompletteras av följande  uppdateringar: