• Textstorlek aaa

Preparat som avförts och avförs ur registret

 

  

  • Preparat som avförts ur registret kan också hämtas ur växtskyddsmedelsregistret.

  • Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret får inte användas för växtskyddsändamål.