• Textstorlek aaa

Preparat som avförts och avförs ur registret

 

 

  • Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret får inte användas för växtskyddsändamål.