• Textstorlek aaa

Nödsituationer på växtskyddsområdet

Genom undantag från artikel 28 (Europarlamentets  och rådets förordning (EG) nr 1107/2009) får en medlemsstat i skärskilda fall tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad andvändning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt.

 

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning (på finska)

Mogeton WP Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor. 15.5.-11.9.2018 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 1.4.-29.7.2018 bruksanvisning, pdf
Cruiser OSR För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost. 19.2.-18.6.2018 bruksanvisning, pdf
Elado FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och tripsar. 19.2.-18.6.2018 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Innovator För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet. 1.12.2017-30.3.2018 bruksanvisning, pdf
Ratak-myyränsyötti Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för prydnadsväxter. 10.10.2017-6.2.2018 bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC Bekämpning av gräsogräs i bovete. 9.6.-28.9.2017 bruksanvisning, pdf
Mogeton WP

Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor.

15.5.-11.9.2017 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel.

8.5.-4.9.2017 bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC

Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår.

1.5.-28.8.2017 bruksanvisning, pdf
Centium 36 CS

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium  nigrum) på potatis.

18.4.-29.7.2017 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG

Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 

1.4.-29.7.2017 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Innovator

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet.

7.12.2016-6.4.2017 bruksanvisning, pdf
Cruiser OSR

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost.

15.2.-14.6.2017 bruksanvisning, pdf
Elado FS 480

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och tripsar.

15.2.-14.6.2017 bruksanvisning, pdf
Ratak-myyränsyötti

Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för prydnadsväxter. 

3.10.2016-30.1.2017 bruksanvisning, pdf
Decis Mega EW 50

Bekämpning av kålmal i rybs och raps efter blomningen.

6.7.-30.9.2016 bruksanvisning, pdf
Karate Zeon-tekniikka

Bekämpning av kålmal, kålfjäril, rapsbagge och skidgallmygga i rybs, raps, senap och oljelin efter blomingen.

6.7.-30.9.2016 bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC

Bekämpning av gräsogräs i bovete.

22.6.-28.8.2016 bruksanvisning, pdf
Steward Bekämpning av fjärilslarver, speciellt kålmal i kinakål och bladkål på friland och i växthus. 8.6.-5.10.2016 bruksanvisning, pdf
Mogeton WP
Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor.
16.5.-12.9.2016
bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår. 11.5.-28.8.2016 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC
Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel. 2.5.-29.8.2016 bruksanvisning, pdf
Movento SC 100
Bekämpning av äpplebladgallmygga (Dasineura mali), äppleullus (Phenacoccus aceris) och bladlus i odlingar av äppel och päron. 2.5.-29.8.2016 bruksanvisning, pdf
Goltix 70 WG

Bekämpning av ogräs i odlingar av sättlök.

25.4.-29.7.2016 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG

Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria galligena) på äpple och päron.

20.4.-18.8.2016 bruksanvisning, pdf
Phostoxin

Bekämpning av skadeinsekter i spannmål  genom gasning i containerfartyg i instängda utrymmen.

 
20.4.-17.8.2016 bruksanvisning, bilagan, pdf
Centium 36 CS

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium  nigrum) på potatis. 

1.4.-29.7.2016

bruksanvisning, pdf

Gro-Stop Innovator

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet.

9.12.2015-15.3.2016

bruksanvisning, pdf

Cruiser OSR

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost.

15.2.-13.6.2016

bruksanvisning, pdf

Elado FS 480

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och tripsar.

15.2.-13.6.2016

bruksanvisning, pdf

Ratak-myyränsyötti

Bekämpning mot åkersork, rysk fältsork, mellansork och vattensork på skogsplantskolornas odlingsfält och på plantornas vinterlagringsområden, samt på plantskolor och plantlager av prydnadsväxter. 

6.10.2015-2.2.2016

bruksanvisning, pdf

Coragen 20 SC

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel.

11.5.-7.9.2015

bruksanvisning, pdf

Mogeton WP

Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor.

15.5.-11.9.2015

bruksanvisning, pdf

Movento SC 100

Bekämpning av skadeinsekter i odlingar av äppel och päron. 

18.3.-15.7.2015 

bruksanvisning, pdf

Centium 36 CS

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium  nigrum)på potatis. 

1.4.-29.7.2015

bruksanvisning, pdf

Cruiser OSR

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost. 

3.3.-30.6.2015

bruksanvisning, pdf

Elado FS 480

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och tripsar.

3.3.-30.6.2015

bruksanvisning, pdf

Gro-Stop Innovator

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet.

15.11.2014-15.3.2015

bruksanvisning, pdf

Ratak-myyränsyötti

Bekämpning av åker-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för prydnadsväxter.

24.9.2014-22.1.2015

bruksanvisning, pdf

Coragen 20 SC

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel. 

28.5.-25.9.2014

bruksanvisning, pdf 

Centium 36 CS

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris och spenat.

26.5.-31.7.2014

bruksanvisning, pdf 

Movento SC 100

Bekämpning av skadeinsekter i odlingar av äppel och päron. 

2.5.-29.8.2014

bruksanvisning, pdf

Cruiser OSR

För försäljning, marknadsföring och användning av utsäde som betats före 1.12.2013 för att förebygga allvarliga skador av jordloppa. Användning av produkten för betning av nytt utsäde är inte tillåten.

3.3.-30.6.2014

bruksanvisning, pdf

Elado FS 480

För försäljning, marknadsföring och användning av utsäde som betats före 1.12.2013 för att förebygga allvarliga skador av jordloppa. Användning av produkten för betning av nytt utsäde är inte tillåten.

3.3.-30.6.2014

bruksanvisning, pdf

Modesto

För försäljning, marknadsföring och användning av utsäde som betats med produkten för att för att förebygga allvarliga skador av jordloppa.    

3.3.-30.6.2014  
Gro-Stop Innovator

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet och för vilka övriga lagringstekniska åtgärder inte räcker till för att förhindra groning. 

2.12.2013-31.3.2014

bruksanvisning,
pdf

Ratak-myyränsyötti Bekämpning av åker-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för prydnadsväxter. 23.9.2013-21.1.2014

bruksanvisning, pdf

Coragen 20 SC Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel. 31.5.-28.9.2013

bruksanvisning, pdf

Avaunt 150 EC Bekämpning av rapsbagge i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps. 14.5.-12.9.2013

bruksanvisning, pdf