Godkända preparat

 

Uppdaterad information om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Tukes publicerar också årligen en förteckning över godkända preparat.

Växtskyddsmedelsförteckningen kompletteras av följande  uppdateringar:

 Dispenser i nödsituationer på växtskyddsområdet finns här.