Antifoulingprodukter och vattenmiljö

 

Användningen av antifouling produkter (i båtbottenmålarfärg) som skydd mot att vattenorganismer fäster sig i båtbottnar är problematiskt ur vattenmiljösynpunkt. En stor del av de aktiva substanserna som finns i målarfärgen som strukits på båtbottnar löser sig i det omgivande vattnet. De är inte bara giftiga för de vattenorganismer som fastnar i båtbottnen utan också för andra organismer. Giftig målarfärg används för att förhindra att vattenorganismer fäster sig på båtarna, vilket medför att båtarna går långsammare och förbrukar mer bränsle.

 

En största del av gifterna hamnar i Östersjön. Östersjön har ett känsligt ekosystem och de aktiva substanser som finns i antifoulingprodukter är skadliga för de s.k. nyckelarterna som förekommer i Östersjön och som har en viktig funktion för övriga arter i Östersjön. På grund av de skadliga följderna av bruket av antifoulingprodukter i målarfärger för fritidsbåtar har det satts ett gränsvärde för utsläppen av koppar i vattnet. Användningen av antifoulingprodukter på båtar som i huvudsak rör sig på insjöar har helt förbjudits.