Kemikalier och miljön

 

Nästan 30000 kemiska preparat som importeras till Finland eller tillverkas här har klassats som farliga. Dessa preparat innehåller mer än 5000 ämnen som klassats som farliga. Många av dessa ämnen finns i alldeles vanliga vardagliga produkter. När dessa ämnen kommer ut i miljön kan de orsaka betydande skador för miljön och människornas hälsa.

 

Informationsbehovet i kemikaliefrågor är enormt både inom förvaltningen och hos företag och konsumenter, De nya kemikaliernas hälso- och miljöeffekter är ofta bristfälligt kända, men även länge använda kemikalier kan ha verkningar som man inte känner till.