Uppdatering av data

En ny kemikalieanmälan måste lämnas om kemikalieuppgifterna förändras i väsentlig grad. Detta är bl.a.

 

  • ändring av produktens handelsnamn
  • ändringar i verksamhetsutövarens uppgifter
  • ändring i produktens sammansättning
  • nya eller ändrade uppgifter om egenskaper som förorsakar fara.

 

En skriftlig anmälan bör skickas till oss när en kemikalie dras bort från marknaden.