Mängduppgifter

Uppgifter om den årliga mängden tillverkade och importerade kemikalier anmäls i ton så noggrant som möjligt. Mängderna ska anmälas för föregående år före utgången av februari påföljande år. 

 

Om lämnande av uppgifter om mängder stadgas i social- och hälsovårdsministeriets förordning nr 1155/2011.

 

Mängduppgifterna används för bedömning av hur stora mängder kemiska ämnen det finns på den finländska marknaden, till exempel hur många ton eller i hur många produkter fanns 2-propanol år 2009. Det är inte möjligt att dra slutsatser om en enskild verksamhetsutövares produkter utgående från mängduppgifterna i registret.

 

Mängduppgifterna för ämnena fås också från den Nordiska databasen (SPIN-registret).

 

Annanstans på nätet