Avgifter

Avgiften för behandling av kemikalieuppgifter bestäms enligt antalet anmälningar från en verksamhetsidkare. Den årliga avgiften är

 

  • för 1-200 anmälningar 38 €/st/år
  • för den del som överstiger 200 stycken 19 €/st/år

 

Vi fakturerar hanteringsavgiften i två rater under året. De produkter som faktureras är de produkter på marknaden, för vilka anmälan är obligatorisk. Avgiften grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning nr 1579/2015.

 

Tukes prislista (pdf)