Kemikalieanmälan

En kemikalieanmälan ska lämnas av det företag som svarar för att kemikalien släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland. Detta kan vara tillverkaren eller importören av kemikalien eller någon annan aktör.

 

Kemikalieanmälan innehåller till stor del samma uppgifter som säkerhetsdatabladet. Det finns inget obligatoriskt blankettunderlag. På våra hemsidor finns en blankettmodell, som kan användas både som kemikalieanmälan och som säkerhetsdatablad.

 

Kemikalieanmälan ska vara skriven på finska eller svenska. Kemikalieanmälningarna sänds via e-post på adressen: tuoterekisteri@tukes.fi

 

Kemikalieanmälningarna sparas i kemikalieproduktregistret, som används av Giftinformationscentralen och olika myndigheter. En version av registret är tillgänglig för allmänheten och den ger grundläggande information om kemikalierna.