Kraven på märkning av hårfärger

Många av de medel som används för hårfärgning kan orsaka bland annat kontaktallergier. Om användningen av sådana medel i hårfärger som anses som s.k. starkt sensibiliserande (bl.a. p-fenylendiamin, toluen-2,5-diamin, resorcinol) bör varnas på produkternas emballage. Från början av november 2011 har märkningskraven skärpts. I samband med märkningen ska också en varningstriangel finnas för att märkningen ska fånga konsumentens uppmärksamhet.


Hårfärger som saknar de nya märkningarna får inte längre tillverkas i eller införas till EES-området efter 1.11.2011. För konsumenterna syns ändringen i märkningarna senast 1.11.2012. Då får sådana produkter inte mera säljas eller överlåtas till konsumenterna, vars emballagemärkningar inte uppfyller de nya kraven.

varningsmärk
Av emballagen ska framgå följande saker:

 • Hårfärgerna kan förorsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner
 • Läs brukanvisningarna och iaktta dem.
 • Den här produkten är inte avsedd för personer under 16 år.
 • En tillfällig svart hennatatuering kan höja allergirisken.
 • Färga inte ditt hår, om
  • du har eksem i ansiktet eller din hårbotten är känslig, irriterad eller skadad
  • du har tidigare fått symtom vid hårfärgning
  • du har tidigare fått symptom av en tillfällig svart hennatatuering. 
 • Hårfärgerna som ingår vissa hårfärgningsmedel måste också märkas "Använd inte till ögonfransar och ögonbryn".

 

I de nya märkningarna rekommenderas att personer under 16 år inte använder produkten. Allt yngre börjar färga sitt hår, vilket utsätter personerna för kraftigt sensibiliserande ämnen som den vägen kan höja risken för allergiska reaktioner.

 

 • Den nya varningsmärkningen träder i kraft stegvis. Under övergångsperioden kan det således på butikernas hyllor finnas produkter med två slag av märkningar. Det är viktigt att observera att de risker som är förknippade med produkterna ändå är desamma. Vissa hår­färger kommer i fortsättningen också att förses med anvisningar gällande blandnings­förhållande.
 • Vidare kommer vissa hårfärger avsedda för yrkesmässigt bruk att förses med ett omnämnande att frisörerna ska använda skyddshandskar vid färgning av kundernas hår.
 • Tukes förordar att butikspersonalen fäster avseende vid handeln med sådana hårfärgs­produkter, där märkning av åldersbegränsning förutsätts.Ändringen av lagstiftningen baserar sig på ändringarna i EU:s direktiv om kosmetiska produkter (76/768/EEG) som i Finland verkställts med arbets- och näringsministeriets förordningar 346/2010 och 728/2010 för ändring av HIM:s förordning (75/2005).

 

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) ståndpunkt är att hårfärger inte är avsedda för personer under 16 år och att hårfärgning inte borde utföras på personer under 16 år.

Allergier som orsakats av hårfärger har ökat de senaste åren. Därför har kosmetikalagstiftningen under den senaste tiden ändrats så att det numera för vissa hårfärgningsprodukter som innehåller färgämnen som klassificeras som sensibiliserande krävs obligatorisk varningsmärkning för att skydda konsumenterna, bl.a. ”Inte avsedd för personer under 16 år”. Genom märkningen vill man skydda konsumenterna och framför allt unga personer. Färgämnena kan bl.a. orsaka fördröjd kontaktallergi hos vissa konsumenter.

I samband med frisörstjänster ska den nedre åldersgränsen och övriga märkningar på förpackningen följas särskilt i fråga om hårfärger som innehåller färgämnen som klassificeras som sensibiliserande (produkter som kräver märkningen ”Inte avsedd för personer under 16 år”). För att uppfylla sin omsorgsplikt enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011) kan en verksamhetsutövare inte färga håret på personer under 16 år med sådana hårfärger.

 

Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Annanstans på nätet