• Textstorlek aaa

KEMInfo nyhetsbrev

KEMInfo är ett till företag riktat elektroniskt nyhetsbrev som informerar om aktuella frågor om REACH- och CLP-förordningen samt Tukes kemikalieproduktregister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) svarar för sammanställandet av brevet.

 

Du kan prenumerera nyhetsbrev här.