Vad handlar biocidförordningen om?

Genom biocidförordningen (528/2012/EU) regleras tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Tillhandahållande på marknaden betyder varje leverans för distribution eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

 

I biocidförordningen föreskrivs att arbetsprogrammet för översyn av verksamma ämnen som finns på marknaden förlängs. Granskningen av verksamma ämnen fortsätter tills beslut har fattats om alla ämnen som ingår i programmet.

 

Under en övergångsperiod för tillämpningen av den nya förordningen förblir de nationella tillståndsförfarandena oförändrade, och de enligt biociddirektivet för närvarande tillåtna produkterna får fortfarande finnas på marknaden.

 

Annanstans på nätet