Aktuellt om biocider

Tukes söker utbildningsproducenter för examen för skadedjursbekämpare

Tukes söker utbildningsproducenter och/eller examinatorer för examen för skadedjursbekämpare. Sökanden kan vara en organisation, ett företag eller en motsvarande aktör som uppfyller de krav som ställs på anordnare av utbildning och examen. Samma aktör kan ansöka om att anordna både utbildning och examen eller enbart någondera.

Mera information

Sökningsblanketten

 

BIOSINFO-nyhetsbrev

BIOSINFO 2/2017 har publiserats på finska och engelska!

 

BIOSINFO är ett av Tukes publicerat nyhetsbrev om aktuella internationellt och nationellt betydelsefulla ärenden i anslutning till biocider. BIOSINFO publiceras på finska och engelska. BIOSINFO utkommer 2-4 gånger om året.

 

Godkännande- och förbudsbeslut för nya verksamma ämnen

På basis av riskbedömningen och utlåtandet från EU:s permanenta kommitté för biocider fattas beslut om godkännande av verksamt ämne. Beslutet är ämnes- och preparatgruppspecifikt och ges som kommissionen direktiv eller förordning. Godkännandedirektiven för verksamma ämnen inkluderas i Finlands lagstiftning med miljöministeriets förordning (MMF) 20/2008 och dess ändringar. Den uppdaterade förordningen återfinns i den elektroniska författningssamlingen. 

 

Med Europeiska kommissionens beslut är det förbjudet att på marknaden införa och att använda bestämda verksamma ämnen. Ämnena måste avlägsnas från marknaden i biocida vändningsändamål inom 12 månader efter att beslutet trätt i kraft. Information om verksamma ämnen som belagts med förbud finns i kommissionens websida. I besluten nämns också vilka preparatgrupper beslutet gäller och när preparatet senast måste avlägsnas från marknaden.  

Annanstans på nätet