Behörighetskrav på ansvarig person

 

En ansvarig person förutsätts ha genomfört ett behörighetsprov för ansvarig person. Lämmitysenergia Yhdistys ry beviljar behörighetsintyg för ansvariga personer baserat på behörighetsprov och erforderlig utbildning samt arbetserfarenhet. Mer information på www.ley.fi.

 

Krav på utbildning och arbetserfarenhet

Klass A

något av
alternativen

Vid teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen och
minst två års arbetserfarenhet inom gassektorn eller oljeeldningssektorn.

Lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen och
minst två års arbetserfarenhet av gasinstallationer
eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Lämplig yrkesinriktad grundexamen och
minst fem års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Klass C

något av
alternativen

Vid teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen och
minst ett års arbetserfarenhet inom gassektorn eller oljeeldningssektorn.

Lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen och
minst ett års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Lämplig yrkesinriktad grundexamen och minst två års
arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Minst fem års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Klass P

Ett års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller
installationer av oljeeldningsaggregat.

Klass T

något av följande alternativ

Lämplig yrkesinriktad grundexamen och
ett års arbetserfarenhet av installationer av oljeeldningsaggregat eller kemikaliecisterner.

Två års arbetserfarenhet av installationer av oljeeldningsaggregat eller kemikaliecisterner.