Behörighetsklasser för godkända rörelser

 


Klass A
gas och olja

Agas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat


Installations- och servicearbeten som gäller driftrörssystem och förbrukningsanordningar för naturgas

Aolja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat

Klass C
gas och olja

Cgas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbruknings­anordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW

Installations- och servicearbeten som gäller rörsystem och aggregat för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW

Colja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat, då förbruknings­anordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW

Klass P
gas och olja

Pgas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installations- och servicearbeten som gäller rörsystem och aggregat för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften kommer från flytgas eller naturgas

Polja

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Rörelse för besiktning av oljecisterner

T

Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner